CORONA I SJUHÄRAD

Sjukvårdsdirektören: Var femte förkylning är covid-19

1:56 min
  • Det nya året har inneburit en nedgång i antalet bekräftade fall av corona i Västsverige men läget är fortsatt väldigt ansträngt.
  • Runt 500 personer får idag sjukhusvård för covid-19 och 79 personer vårdas på IVA. Det innebär att nästan alla av regionens ordinarie 90 IVA-platser upptas av covid-patienter.  
  • De senaste veckorna får har det gjorts uppemot 50 000 coronatester i regionen och nästan 20 procent har varit positiva.