SKOGSBRÄNDER

Satelliter ska göra att bränder upptäcks snabbare – speciellt i glesbygden

1:47 min
  • Ett nytt sätt har utvecklats för att upptäcka skogsbränder i ett tidigt stadie, nämligen via SMHIs satelliter.

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB använder nu det nya systemet.

  • "Vid ett fåtal larm kommer satelliten vara snabbare, men ofta är det i glesbygd och där har vi en stor nytta av det", säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB.