Lantbruk

Skånska bönder ska fylla 500 fotbollsplaner med blommor

1:40 min
  • Drygt 250 bönder i länet har anslutit sig till projektet Hela Skåne blommar, som Hushållningssällskapets individuella rådgivning Skåne ligger bakom.

  • Det handlar om att lantbrukarna odlar blommor på delar av sina åkrar för att främja insekter och djur. Bonden Johan Carlsén, utanför Rydsgård, har sått honungsört, solrosor och bovete.
  • "Istället för att inte göra någonting så odlar vi blommor", säger Johan Carlsén.