Vaccin

Sannolikt samband mellan Christinas död och Astra Zenecas vaccin

2:05 min
  • I februari avled 61-åriga Christina från Eslöv plötsligt efter att ha vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.
  • "Det här var en väsentligen tidigare frisk kvinna. Det finns en stor sannolikhet att dödsfallet faktiskt har en koppling till vaccinationen, säger Veronica Arthursson, enhetschef på Läkemedelsverket.
  • Under onsdagen konstaterade europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att det finns en möjlig koppling mellan Astra Zenecas vaccin och biverkningar i form av blodproppar. De är mycket ovanliga och enligt EMA överväger nyttan med vaccinet nackdelarna.