Militär

Skånska trafiken kan störas av militärövning

1:29 min

• Arméövningen Sydfront 21 i Skåne startar på tisdagen med 3500 militärer och fortsätter till 10 maj.
• Målet är att öka Sveriges militära förmåga.
• Skåningarna kommer att påverkas av den övningen med militär trafik som förekommer på civila vägar och med en förhöjd risk för höga ljudvolymer.