Smittspridning

Skillnad i hur coronasmittan sprids i dag enligt flera regioner

1:59 min
  • Smittspårningsenheter i 15 av 21 regioner ser en skillnad i hur coronaviruset sprids i dag jämfört med tidigare smittvågor.
  • Det framgår av Ekots enkät, där flera smittspårningsenheter säger att de bland annat tycker sig se en ökad smitta bland barn och unga.
  • "Vår slutsats är att den brittiska varianten är mer smittsam i alla åldrar", säger Jönköpings smittskyddsläkare Malin Bengnér.

I en enkät som Ekot skickat ut till smittspårningsenheter i landets samtliga 21 regioner och som alla svarat på, säger 15 att de har märkt av en skillnad i hur coronaviruset sprids i dag jämfört med de två tidigare smittvågorna.

Sju av regionerna säger att de har märkt av en ökad smitta på skolor och bland barn och unga.

– Vår slutsats är väl att den här nya så kallade brittiska varianten är mer smittsam i alla åldrar, inte specifikt bland barn, men även bland barn. Men vi ser ju inte något tecken på att barn och unga blir mer allvarligt sjuka än tidigare, säger Jönköpings smittskyddsläkare Malin Bengnér.

I Dalarna menar smittskyddsläkaren Anders Lindblom att den ökade smittan i skolorna beror på att det är stor smittspridning i samhället.

– Mycket av den smittspridning som finns ute i samhället spiller ju över på skolan. Man har inte alltid en smittspridning där men det blir ändå mycket fall, säger Anders Lindblom.

Flera smittspårningsenheter nämner också att de tycker sig se att fler smittas på sina arbetsplatser nu än tidigare. En av de regionerna är Halland.  

– De som kan jobba hemma tycker jag ändå är duktiga på att jobba hemma, däremot nu i den här vågen har vi haft väldigt mycket positiva fall på arbetsplatser där man inte kan jobba hemma, säger Julia Nyström som är smittspårningssamordnare i Halland.

På frågan var de flesta uppger för smittspårarna att de tror sig ha blivit smittade får inte bara alternativen skolan och arbetsplatsen många kryss utan också alternativen "av familj, partner eller sambo" och "på träffar med personer utanför hushållet".

Samtidigt säger smittspårningsenheterna i Dalarna, Örebro och Kronoberg att de har märkt av en minskning av smitta som går går att koppla till fester.

– Det är någon information man har tagit till sig att inte anordna fester. Det förekommer ju enstaka fester där man sprider smitta, men inte alls lika mycket som man såg kring jultiden, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare i Dalarna.

Hedda Berglund
hedda.berglund@sverigesradio.se