Natur

Skogen påverkar vår hälsa

1:13 min
  • Under våren bjuder forskargruppen SLU Skog och Hälsa in till tio inspirationsföreläsningar om skog och människors hälsa.
  • Man har i nya studier kunnat se att både människors upplevda och fysiska hälsa påverkas positivt av naturen. 
  • Avståndet och storleken på grönområdet har betydelse menar Marcus Hedblom, universitetslektor på SLU