Skolministeriet: Makten över arbetstiden

Fri eller bunden - vilken betydelse har arbetstidsmodellen för lärarnas arbetsmiljö?

Frågan om hur man ska locka fler till läraryrket och få lärare att vilja stanna kvar är flitigt diskuterad. Inte sällan hamnar lönen i fokus för reformer och politiska förslag. Men från lärarhåll lyfts ofta arbetsmiljön som en lika viktig faktor. Och något som påverkar arbetsmiljön är hur styrd lärarnas arbetstid är. Vi besöker två skolor i Linköping som har valt två helt olika sätt att förhålla sig till arbetstiden. På Elsa Brändströms skola har lärarna full förtroendearbetstid medan man på Harvestadsskolorna har 40 timmar arbetsplatsförlagd tid varje vecka. Vilket system funkar bäst enligt lärarna själva?

Ett program av Joanna Korbutiak.

Producent: Karl Brodin

Lyssna på programmet på urplay.se