Covid-19

Väntar på covid-svar – får ändå gå till skolan: "Större nytta än risk"

1:24 min
  • Smittspridningen är just nu störst bland barn och ungdomar i länet, och nyligen drabbades Folkasboskolan i Pålsboda av ett större utbrott.
  • Alla symtomfria högstadieelever testades men fick vara i skolan innan svaren kommit. Då visade det sig att fler elever var smittade.
  • "Det är viktigare för eleverna att de får sin närundervisning", säger sjuksköterskan Maria Moberg på regionens smittskyddsenhet.