Läromedel

Skolor saknar pengar till inköp av läroböcker

0:30 min
  • 86 procent av landets lärare kan inte köpa in de läroböcker som deras elever behöver. Och anslaget för bokinköp per elev varierar mellan noll och 1 500 kronor i landets skolor.
  • Det skriver Per Kornhall som är ordförande i intresseorganisationen Läromedelsförfattarna, i en artikel på DN Debatt.
  • Läromedelsförfattarna har sedan i höstas låtit genomföra olika undersökningar kring läsning i skolan. De driver kravet på att rätten till läromedel skrivs in i skollagen.