Skolorna i Filippinerna håller fortfarande coronastängt

6:31 min
  • Miljontals skolbarn över hela världen har drabbats av stängda skolor och sämre undervisning under pandemin.
  • Filippinerna är ett av de länder i världen som haft den längsta sammanhängande perioden med stängda skolor, från mars till oktober 2020 då i stort sett ingen undervisning skedde. Nu sker undervisning på distans via nätet.
  • FN organet UNICEF varna för att Filippinska barn kommer att drabbas av stora kunskapsluckor när skolorna under den kommande terminen i stort sett bara kommer genomföra undervisning på distans.