DIGITALA KRÄNKNINGAR

Skolpersonal om kränkningar: "Vårdnadshavare måste ha mer insyn"

1:43 min
  • Sabina Suntic är elevstödsamordnare på Byttorpsskolan och arbetar med alla typer av kränkningsärenden på skolan.
  • En fördel med hennes roll är att hon hinner fånga upp kränkningar som sker.
  • Hon efterlyser att vårdnadshavarna har koll på vad eleverna gör på nätet.