Skolan

Kan bli nationell statistik över elevfrånvaro

2:06 min
  • Skolverket har fått i uppdrag att se över möjligheten att upprätta nationell statistik över elevers frånvaro i skolan, för att en riksdagsmajoritet krävt det. 
  • Frågan är omdiskuterad och Skolverket har tidigare helt avvisat ett förslag om det.
  • "Vi hade svårt att se sambandet mellan nationell statistik och att det skulle öka möjligheten att få syn på elever med mycket frånvaro", säger avdelningschef Eva Durhan.