Riskgrupp

SKR kräver tydligare riktlinjer för gravida om corona

2:00 min
  • Det är svårt att bedöma covid-19-risker för anställda som är gravida – arbetsgivare gör olika bedömningar på arbetsplatser som liknar varandra, menar Sveriges kommuner och regioner, SKR.
  • “Det skapar onödig oro, både hos de gravida och cheferna som ska göra bedömningarna”, säger Caroline Olsson, chef för arbetsgivarpolitik på SKR.
  • Organisationen kräver att kriterierna ska förtydligas i en skrivelse som man skickat till Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.