Rovdjur

Skyddsjakt på lodjur i Offerdalstrakten

0:44 min
  • Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på ett lodjur i Krokoms kommun efter ansökan från Njaarke sameby, som de senaste dagarna ska ha fått fem renar rivna av lodjur i ett område på privata marker i Offerdalstrakten där en familjegrupp ur samebyn har renar på vinterbete.
  • Skyddsjakten får enligt beslutet pågå från i dag (9/2) och som längst till 23 februari och får pågå hela dygnet, i ett område vars hörn ungefär utgörs av orterna Änge-Nälden-Trångsviken och Kluk.

Som brukligt har länsstyrelsen utfärdat undantag från förbudet att använda motorfordon vid jakt, så att utsedda jaktdeltagare får söka och ringa djur med motorfordon. Jaktledaren ansvarar också för att informera markägare och jakträttsinnehavare om skyddsjakten.