Utvisning

Släpps fria trots hot mot rikets säkerhet

2:09 min

Samtliga personer som regeringen beslutade om utvisning av på torsdagen, kommer att släppas ur förvar. De bedöms hota rikets säkerhet, men det går inte att verkställa utvisningarna eftersom de är hotade i sina hemländer.

Enligt regeringen arbetar man nu aktivt för att undanröja utvisningshindren, men hur det ska gå till är oklart, menar Alparslan Tügel som är juridiskt ombud för en av personerna.

– De här länderna som det ofta handlar om är länder som ofta har stora brister i sina rättssystem. För att man ska kunna verkställa en utvisning krävs det att de länderna gör stora framsteg och jag har svårt att se hur regeringen skulle kunna bidra på ett effektivt sätt i det arbetet, säger han.

Dagens beslut innebär att samtliga sex personer, däribland flera imamer, som Säpo i våras pekade ut som ett säkerhetshot fråntas sina permanenta uppehållstillstånd.

Enligt regeringens beslut ska personerna utvisas, men det kommer för närvarande inte att ske eftersom Migrationsöverdomstolen bedömt att personerna då skulle riskera förföljelse eller tortyr.

Under processen har Säpo argumenterat för att utvisningarna borde kunna gå att genomföra om regeringen inhämtade skyddsgarantier från mottagarländerna. Det är en lösning som bör utforskas, tycker terrorforskaren Magnus Ranstorp:

– Det har gått i andra länder, så det är inte helt omöjligt. Jag tror det är den biten man får titta på och se till att de här personernas mänskliga rättigheter inte kränks när de återvänder, men det är ingen lätt nöt att knäcka.

Som Ekots granskning tidigare har visat, så är det ovanligt att personer som får ett utvisningsbeslut enligt lagen om särskild utlänningskontroll i praktiken går att utvisa. Med dagens beslut inräknade så har det i endast tre av 25 fall som regeringen beslutat om de senaste 15 åren gått att verkställa utvisningen.

I flera av fallen rör det sig om statslösa personer eller medborgare i konfliktdrabbade länder som Irak och Syrien. Att få tillförlitliga garantier från den sortens länder tror Alparslan Tügel i praktiken blir omöjligt:

– Problemet med diplomatiska garantier är just att man i många fall kan ifrågasätta om det verkligen är en garanti för att personen inte ska råka illa ut. Länderna som det handlar om är osäkra och det finns ofta problem med mänskliga rättigheter.

Opartiskhet och saklighet är grundbultar i SRs uppdrag liksom i Ekots rapportering. Det har blivit en kritisk debatt i media om dessa inslag. Vi vill fortsatt ge publiken en möjlighet att ta del av inslagen men vill också att publiken ska få kunskap om hur Ekots ansvarig utgivare Klas Wolf-Watz resonerat. Det kan ni läsa om här.