Gängkriminalitet

Sluta skjut-metoden införs i Örebro

1:59 min
  • Metoden innebär att myndigheter söker upp och samtalar med personer som driver den organiserade brottsligheten, med målet att minska dödligt våld i gängmiljö.
  • Den har varit framgångsrik i Malmö, enligt kommunen – och nu inför även Örebro arbetssättet.
  • Arbetet kommer starta under hösten och väntas vara igång i början av nästa år, enligt Elisabeth Anestad, polisområdeschef för Örebro län.

Sluta skjut-metoden – som även kallas GVI, Group Violence Intervention, handlar om att minska det dödliga våldet i kriminella grupperingar.

Metoden är framtagen i USA. I Malmö, som haft arbetssättet sedan 2018, tror polisen och kommunen att metoden bidragit till att skjutningar och sprängningar har minskat i staden under de senaste åren. Vissa hävdar dock att man inte med säkerhet kan göra den koppling.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har analyserat hur metoden fungerat i Malmö, och myndigheten har därefter rekommenderat andra städer i Sverige att införa arbetssättet.

I våras fick BRÅ sex miljoner kronor av regeringen för driva den här utvecklingen, och Örebro blir nu en av dom första städer som också inför metoden.

– Man åker helt enkelt ut till de personer som det handlar om, och pratar med dem. Ungefär: "Vi vet vem du är, och var du bor. Och den dagen du vill göra något annat har vi det här att erbjuda", säger Elisabeth Anestad, polisområdeschef för Örebro län.

Örebro har periodvis präglats av allvarliga konflikter med koppling till kriminella grupperingar. Under våren har två personer skjutits till döds i staden – en i Markbacken och en i Vivalla.

Generellt är dock läget just nu relativt lugnt, till stor del beroende på ett antal fällande domar senaste tiden, enligt Elisabeth Anestad.

I Örebro finns, enligt uppgift, mellan 70 och 100 personer med koppling till kriminella nätverk. Det är några av dom som man myndigheterna nu kommer söka upp för samtal, säger Elisabeth Anestad.

– Kan man minska grova våldsbrott är det värt väldigt många skattekronor, säger hon.