KÄRNAVFALL

Slutförvaret dröjer länge än - men positiva reaktioner på tidsplanen

1:35 min
  • Naturskyddsföreningen gillar att regeringen tar mer tid på sig för beslutet.

  • Forskare är oense om hållfastheten i inkapslingen kring kärnavfallet.

  • Svensk Kärnbränslehantering ser fram mot regeringsbeslut i januari, och menar att bolaget besvarat all kritik om tänkbara risker .