STENBRYTNINGEN

Nej till utökad stenbrytning för SMA Mineral

1:56 min
  • SMA Mineral får inte tillstånd att öka stenbrytningen vid Klintebys och Snögrinde i Klinte på Gotland, mark- och miljööverdomstolen avslår bolagets ansökan.

  • Det är oklarheterna kring hur man kan sköta den omfattande lastbilstrafiken till hamnen i Klintehamn som sätter stopp för ett tillstånd, skriver domstolen.