Extremväder

SMHI tar fram bättre varningssystem för skyfall

1:56 min
  • SMHI arbetar med att ta fram bättre varningssystem för extrema skyfall av den sort som ligger bakom de stora översvämningarna i framförallt Tyskland och Belgien.
  • Plötsliga och lokala skyfall är idag väldigt svåra för meteorologerna att förutspå, men förväntas öka som en följd av den globala uppvärmningen.
  • De nya varningssystemen ska presenteras i höst och bli en hjälp för svenska kommuner att agera snabbare för att skydda människor och infrastruktur.