CORONAPANDEMIN

Smittan i Stockholm ökar – deltavarianten dominerar

0:35 min
  • Totalt har 1 126 nya fall av covid-19 konstaterats i regionen under den senaste sjudagarsperioden, vilket är en ökning med 60 procent jämfört med veckan innan.
  • 34 personer vårdas på sjukhus varav sex personer på IVA.

  • "I dag dominerar deltavarianten i Stockholm. Vi vet att den är mer smittsam, men också att vaccinet ger bra skydd efter två doser, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.