GYMNASIEUNDERVISNING

Smittskyddsläkaren: En tredjedel av eleverna får vara i skolan

0:29 min
  • Smittskydd Skåne ger nu rekommendationer kring hur skånska gymnasieskolor ska börja återgå till undervisning på plats.
  • I beskedet nämns att högst en tredjedel av gymnasieeleverna i Skåne får vara i skolan samtidigt under de närmaste tre veckorna.
  • Skolorna ska planera så att varje elev får minst 20 procent av sin undervisning i skolans lokaler.