Covid-19

Smittspridningen fortsätter att öka något i länet

0:41 min
  • Antalet smittade av covid-19 i Örebro län fortsätter att öka något.
  • Enligt regionens biträdande smittskyddsläkare Johanna Furberg ökar smittspridningen som mest bland barn, ungdomar och medelålders personer.
  • Förra veckan konstaterades 280 nya fall och i regionens senaste lägesbild framgår att det under tisdagen vårdades totalt tio personer för covid-19 på länets sjukhus.  

Sedan vecka 35 har ytterligare tre dödsfall relaterade till covid-19 rapporterats i Örebro län.