kalkbrytning

Snabba svar på lagförslaget som ska ge Cementa längre tid

1:20 min
  • På måndagen skickade miljödepartementet ut det lagförslag som ska kunna ge Cementa brytning i Slite i ytterligare åtta månader.
  • Enligt förslaget måste ansökan bland annat vara begränsad till brytning av kalksten som omfattas av ett gällande tillstånd, men där brytningen inte hinner bli klar innan tillståndet går ut.
  • Remissvaren ska vara tillbaka fredag 3 september, för att sedan godkännas av riksdagen och kunna träda ikraft 10 oktober.