Kemikalielagstiftning

Snart kan alla PFAS-ämnen förbjudas i EU

2:01 min
  • Kemikalieinspektionen och fyra andra europeiska myndigheter har lämnat in en avsiktsförklaring till EU:s kemikaliemyndighet om att förbjuda alla PFAS-kemikalier.
  • Ämnena är smuts- fett och vattenavstötande, har ett brett användningsområde men är extremt svårnedbrytbara. För vissa av dem känner man till miljö- och hälsorisker, för andra är de okända.
  • Innan ett förbud återstår arbete att kartlägga användningen, bedöma risker och hitta alternativ.