SKARA

Snart kan snattare portas från butiken

1:25 min
  • Från och med första mars kan åklagare fatta beslut om ett tillträdesförbud för snattare i butiker.
  • Förbudet kan då gälla högst ett år i taget och den som bryter mot det riskerar böter eller fängelse upp till sex månader.
  • "Vi som centrumbutik är tyvärr extra utsatta för det här med stölder och snatterier", säger Jonas Persson, handlare i Skara.