Coronapandemin

Socialchef: Vi kan inte garantera att hemtjänstpersonal är vaccinerad

1:53 min
  • Ingen kommun i Västernorrland kan garantera att deras hemtjänstpersonal är vaccinerad, även om den som har hemtjänst inte kunnat vaccinera sig.
  • Arbetsgivare får inte föra register över om personal tagit vaccin eller inte.
  • "Vi är till för att skydda de här personerna, i det här fallet krockar lagstiftningen med vårat uppdrag", menar Katarina Persson, socialchef i Ånge kommun.