Sjukpenning

Socialförsäkringsministern välkomnar intern översyn

2:15 min
  • Som Ekot rapporterade i morse ska Försäkringskassan se över förvaltningen av sjukförsäkringen efter den kraftiga ökningen av antalet avslag i sjukpenningärenden.
  • Kritik som riktats mot myndigheten handlar bland annat om att de inte utrett sjukpenningärenden ordentligt, men också om krav på undersökningsfynd i läkarintygen t ex. att deprimerade personer gråter i rummet.
  • ”Det är viktigt. Ska regelverket leda till att människor får trygghet måste också tillämpningen förändras", säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

47-åriga Wiveca Andersson beskriver hur det är att nekas sjukpenning när undersökningsfynd saknas.

- De måste ju skämta för det objektiva finns ju på mitt diskbrock och det, men när det gäller fibromyalgin och det psykiska kommer det aldrig finnas några fynd på papper.

Och Wiveca Andersson, som efter avslaget från Försäkringskassan lever på försörjningsstöd, är tveksam till om Försäkringskassans översyn av förvaltningen av sjukförsäkringen kommer att leda till en förändring.

- Det är konstigt om de ska granska sig själv, men man får ju hoppas att det ger något. Deras brister är många och stora.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi understryker att Försäkringskassan är en oberoende myndighet och att han som minister inte kan uttala sig om rättstillämpningen, men han håller med om att den politiska styrningen mot färre sjukskrivna påverkat. Nu behöver regeringen se över sin egen styrning av myndigheten.

-Ja, det är mot den bakgrunden som vi vill utveckla styrningen av Försäkringskassan. Det handlar om tydligare fokus på att utreda ärenden ordentligt, på samarbetet mellan Försäkringskassan och den medicinska professionen. Det handlar också om en tätare dialog med Försäkringskassans styrelse.