Vårdnadstvister

Sofies kritik mot domarväsendet: ''Det ska finnas specialkunskaper''

1:58 min
  • Domare bör ha spetskompetenser i mål de dömer, särskilt när det gäller vårdnadstvister. Det tycker Sofie som haft flera vårdnadstvister i tingsrätten och där hon tycker utfallet blivit olika beroende på domarens kompetens på området.
  • Anders Domert är chefsrådman på Örebro tingsrätt och berättar att det finns några få områden där domare har specialkompetens, men kring vårdnadstvister är det inte så.
  • ''Just vårdnadstvister är otroligt vanligt förekommande på alla tingsrätter. Så är det någonting domare blir duktiga på så är det kanske det'', säger han.