POLLINERING

Solcellsparker kan öka mängden humlor

0:27 min
  • Det finns idag 14 000 hektar markplacerade solcellsparker i Storbritannien och enkla förändringar av de brittiska solcellsparkerna skulle kunna öka mängden humlor i landskapet, enligt preliminära data som presenteras på Brittish Ecological Society.

  • Om marken mellan panelerna sköts som ängsmark kan den härbärgera fyra gånger fler humlor än om den är en klippt gräsmatta.

  • Solparker som blir hem för humlor gör att mängden pollinerande humlor ökar upp till en kilometer utanför parken, som kan gynna omkringliggande jordbruksgrödor.