FÖRNYBAR ENERGI

Solkraft i jordbruket - en vinn-vinn-situation

2:00 min
  • Solpaneler på åkermark, som både skuggar och producerar el, kan göra att det växer bättre på åkern under torra förhållanden, visar ny forskning.

  • Forskare vid Mälardalens högskola installerade panelerna här i Västerås våren 2021 - och forskargruppen är först i Sverige med att studera området som kallas för "Agrovoltaics".

  • Målet är att undersöka hur det går att kombinera jordbruk med solbruk i Sverige nu när elbehovet väntas öka.