NYFÖRETAGANDE

"Som att dyka utan att veta var botten är"

1:25 min
  • Nyförtagarcentrum Sydöstra Skåne som jobbar mot Tomelilla, Simrishamn och Ystad har haft ungefär tre gånger så många rådgivningssamtal under årets första sju månader som under samma period 2019, före pandemin.

  • Finsnickaren Jerker Dahl i Tomelilla fick hjälp med att starta sitt finsnickeri.

  • "Mentorn har gett mig trygghet i att till exempel veta hur jag ska marknadsföra mig", säger Jerker Dahl.