demens

Sömnbrist kopplas till ökad risk för demens

1:51 min

Att regelbundet sova sex timmar eller mindre i 50- och 60-årsåldern kopplas till en ökad risk att senare drabbas av demens, enligt en brittisk studie.

Christian Benedict är sömnforskare och docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet:

– Den här studien bygger på mycket forskning som har publicerats de sista åren, som visar att sömnen verkar vara en väldigt viktig del av ekvationen för hjärnans hälsa, säger Christian Benedict.

I studien följdes nästan 8 000 människor i 25 års tid, från ungefär 50- till 75-årsåldern. I enkäter fick de uppge hur länge de sov, vilket hos drygt hälften även kontrollerades under en period med en så kallad accelerometer. Forskarna kontrollerade också för andra faktorer, som fysisk och mental hälsa.

De såg då att de som regelbundet sov 6 timmar eller mindre vid 50 och 60 års ålder, hade en 30 procent högre risk att senare drabbas av demens än de som sov 7 timmar eller mer. Men, säger Christian Benedict:

– Det finns olika sömnproblem som i olika utsträckning kopplats till demensrisk. Den här risken kan ju variera ganska mycket, men den har de inte undersökt i den här utsträckningen, de har ju fokuserat på sömnlängden. Men det är ju definitivt någonting som man kanske också ska göra framöver: Vad är det egentligen som är mest relevant? säger han.

– Om man tänker till exempel på sömnapné, om den är obehandlad och kraftig, det vill säga du har andningsuppehåll, det är mycket farligare jämfört med när du säger "jag har lite svårt att somna" eller "att somna om", säger Christian Benedict.

Källa:
Séverine Sabia et al. "Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia". Nature Communications, 20 april 2021. Doi: 10.1038/s41467-021-22354-2