ÄLDREOMSORGEN

Språkbristerna blir även ett problem för vårdpersonalen

2:14 min
  • Det är ett problem i många av landets kommuner att personer inom äldreomsorgen inte talar tillräckligt bra svenska, enligt en enkät från Ekot där drygt 200 kommuner svarat.

  • Bristande språkkunskaper är inte bara ett problem för de boende utan också för personalen. Det kan ske både små och stora missförstånd, till exempel att man missar att någon har fått en ny medicin. Men också att arbetet blir tungt.

  • "Det blir för mycket, det räcker att det kan vara tungrott med de boende, då vill man att det ska flyta på mellan kollegorna." säger Monika Färedal, undersköterska som har arbetat inom äldrevården i 30 år.