Vård

Språkkrav införs inom vården i Vingåker

0:36 min
  • Vingåkers kommun kommer att införa språkkrav för personalen inom vård- och omsorg. Det bestämdes på kommunfullmäktiges senaste sammanträde. 
  • Sverigedemokraterna har tidigare lämnat in en motion gällande införande av ett obligatoriskt språktest. Nu får deras motion gehör av kommunfullmäktige. 
  • Socialnämnden i Vingåker har nu fått i uppdrag att ta fram urvalskriterier för nyanställning, för att säkerställa att all personal har grundläggande kunskaper i det svenska språket. 

Kunskapskravet i svenska kommer att vara i nivå med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå.