corona

Språkstödjare i Bollnäs hjälper utrikesfödda med vaccinfrågor

1:23 min
  • Utrikesfödda i Bollnäs som har svårt att boka tid för vaccination ska nu få stöd genom fyra språkstödjare.

  • De pratar förutom svenska även somaliska, arabiska, tigrinja, persiska och engelska.

  • Folkhälsomyndigheten har tidigare rapporterat att främst utrikesfödda i Sverige har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19 och att det även är färre i den gruppen som vaccinerar sig.