Explosionen i Lugnvik

Sprängkistor hittade i Härjedalen – en innehöll dynamit

0:54 min
  • Härjedalens kommun har hittat två gamla sprängkistor efter att man inventerat kommunens fastigheter, de hittades i Lillhärdal och Ytterhogdal och uppskattas vara över 50 år gamla.
  • Den i Ytterhogdal fanns på industriområdet, i anslutning till kommunens förråd och innehöll fyra meter stubintråd, och den i Lillhärdal stod på kommunens mark vid återvinningscentralen och i den fanns fyra kilo dynamit.
  • En utomstående expert anlitades för att destruera dynamiten.

De tomma sprängkistorna är bortforslade och inventeringen av sprängkistor på kommunens mark och i kommunens fastigheter är nu avslutad.

Inventeringen kom till efter den tragiska olyckan i Östersund i höstas då en man dog och en skadades allvarligt i samband med hantering av en gammal sprängkista på kommunens mark i Lugnvik.