Klimatförändring

Spruckna vägar till följd av förändrad tjäle i framtiden

1:38 min

Tjälen, den frusna delen av jorden, kan förändras i framtiden då temperaturen till följd av klimatförändringen kan röra sig mer runt nollan. Då kan markvattnet frysa, tina och utvidga sig i större utsträckning vilket skulle kunna få fler vägar att spricka och byggnader att börja tippa.

Klimatförändringarna kan komma att förändra hur tjälen i marken påverkas i framtiden, enligt forskare vid Luleå Tekniska Universitet. Bland annat kan så kallad tjällyftning få vägar att spricka och byggnationer att luta och tippa. Problemen uppstår när markvattnet fryser, utvidgas och sen tinar.

– Å ena sidan kan man säga att tjäldjupen kommer att bli mindre för att det blir varmare. Vintrarna blir inte så kalla. Däremot behöver det inte påverka tjällyftningarna. Tjällyftningarna kan nog bli minst lika stora. Vi kommer att få ett scenario där temperaturen kommer att pendla kring noll grader mycket mer än vad vi hittills varit vana vid. Det gör att vi kommer att få mer ytvatten, smältvatten och tillgängligt vatten som kan komma in i det som är fruset, vilket kan leda till större tjällyftningar än vad vi är vana vid. Får vi större tjällyftning kan problemen vid tjällossning också öka. Fast det är inte säkert, för tjällossningsproblemet är knutet till hur snabbt jorden tinar, inte till hur mycket is det är i marken, säger Sven Knutsson, professor i geoteknik vid Luleå Tekniska Universitet.