ENERGIFRÅGAN

Stabilare elpriser väntas under 2022

1:56 min
  • Under 2022 väntas elpriserna bli något mer stabila än under fjolåret.

  • Det beror delvis på bygget av ett nytt kärnkraftverk i Finland som väntas vara i full drift från juni månad, men även nya vindkraftverk kommer att tas i drift i Sverige.

  • Men det som allra mest påverkar elpriserna i Europa är tillgången på naturgas och där ser priset ut att vara fortsatt högt.