Klimatförändringar

"Städer behöver anpassas för kraftiga skyfall"

1:52 min
  • Alla länets kommuner behöver planera städerna så att skadorna minimeras vid extrema skyfall, som det i Tranås i måndags.
  • Det säger Frida Moberg, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.
  • Fler parker istället för asfalt, samt nedsänkta torg som kan samla regnvatten, är exempel på åtgärder när skyfallen blir fler och kraftigare i och med klimatförändringarna.