AURORAMÅLET

Stämmer staten – Klimatungdomarnas ansökan hissas till HD

1:15 min
  • Frågan om Auroramålet överhuvudtaget kan prövas i svensk domstol hissas till Högsta domstolen. Det beslutade Nacka tingsrätt idag.

  • 301 ungdomar i föreningen Aurora står bakom stämningen mot svenska staten som ungdomarna anser brister i sitt klimatarbete. Statens företrädare, Justitiekanslern, anser att tingsrätten ska avvisa målet.

  • Innan Högsta domstolen prövar frågan måste den meddela prövningstillstånd.