Infrastruktur

Stångådalsbanan blir en fråga för regeringen

0:32 min
  • Frågan om hela Stångådalsbanan, alltså järnvägssträckan mellan Linköping och Kalmar, även i fortsättningen ska klassas som riksintresse hamnar nu på regeringens bord.
  • Att ta bort delar av sträckan som riksintresse kan, enligt Anders Åkesson (C), slå undan förutsättningar för anläggningens långsiktiga överlevnad.