HVB-HEMMET I HAGFORS

Stängningen av HVB-hemmet JO-anmäls på nytt

1:09 min
  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäls återigen till JO för deras beslut att blixtstänga HVB-hemmet i Hagfors efter femåringens död.
  • Beslutet som togs av IVO för att det fanns risk för liv och hälsa, ledde till att de andra barnen fick omplaceras akut.
  • För den nya anmälan står HVB-hemmets tidigare föreståndare som hänvisar till Barnkonventionens artikel 12 om att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.