ÄLDREOMSORG

“Hemmet ska aldrig upplevas som ett fängelse”

2:01 min
  • Trots Socialdemokraternas vallöfte om fler boenden för äldre tvingas många fortfarande bo kvar hemma.
  • Äldre nekas plats på äldreboende trots att de kan vara både sjuka och isolerade, visar Ekots genomgång.
  • Flera riksdagspartier vill nu se krafttag mot problemen.

– Hemmet ska alltid vara en trygg plats, och aldrig upplevas som ett fängelse där oro och ensamhet kryper längs tapeterna, och den här situationen måste vi komma tillrätta med, säger Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.

Rättsfall från flera delar av landet visar att äldre får avslag på att få flytta till äldreboenden, eller så kallade vård- och omsorgsboenden, trots att de kan vara över 90 år, sjuka och känna sig isolerade och otrygga, något som Ekot rapporterat om.

– Ja, jag blev chockad faktiskt. Att så många inte får den plats de borde få i vård- och omsorgsboenden, och därmed far väldigt illa i sin ensamhet och sjuklighet, säger Barbro Westerholm, från Liberalerna.

Ett sätt att komma till rätta med problemet var att kommunerna i april 2019 gavs en uttrycklig möjlighet att inrätta så kallat biståndsbedömda trygghetsboenden för äldre. Syftet från regeringen var att boendena ska vara till för äldre som inte behöver vård och omsorg dygnet runt, men som ändå skulle må bra av flytta till ett boende med exempelvis mer gemenskap.

Men statistik som Ekot sammanställt visar att det än så länge bara finns biståndsbedömda trygghetsboenden i 20 av Sveriges 290 kommuner. Och av de kommunerna så har de flesta omvandlat bostäder som redan var till för äldre.

Ville ni inte att det skulle tillkomma nya boendeplatser som uppfyllde det här behovet?

– Jag tänker att det är precis det som är ambitionen på sikt, att ge kommunerna ännu en boendeform för att kunna se till att de äldre får den omsorg och den vård som de behöver, säger socialminister Lena Hallengren.

Sverigedemokraterna säger att det här är en fråga om prioriteringar, och att regeringen behöver ta ett större ansvar. Något som också Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall är inne på. Hon är framförallt oroad av hur sjuka och ensamma äldre nekas plats på äldreboende.

– Det här är något som regeringen borde haft koll på, så det här är väldigt viktigt att den här granskningen gjorts av Ekot så att det här kommer fram.

Samtidigt, det här är inte ett nytt problem, borde ni ha gjort mer när ni var i regeringsställning?

– Man ska alltid vara självkritisk, men det är väldigt tydligt att det under de senaste två mandatperioderna så har det skett oerhört lite, säger Camilla Waltersson Grönvall.

En av dem som först nekades en plats på äldreboende är 95-åriga Maj Britt Porsander. Hon tyckte att isoleringen var tuff.

– Ensamheten, och ja att man inte hade någon att prata med och att om det är något man känner man vill ju gärna prata med någon, tala om och berätta vad man ser och hör, allt detta, säger Maj Britt Porsander.