Klimatkrisen

Starkt folkligt stöd för klimatåtgärder världen över

1:01 min

Världens hittills största opinionsundersökning om klimatförändringarna visar att en stor majoritet av de svarande anser att jorden befinner sig i ett klimatnödläge.

I dag presenteras världens hittills största opinionsundersökning om klimatförändringarna, där 1,2 miljoner människor från 50 länder svarat. Den visar att nästan två tredjedelar – 64 procent – av de som svarat, anser att världen befinner sig i ett klimatnödläge.

I studien undersöks även det folkliga stödet för en rad klimatåtgärder. Den visar bland annat på ett starkt stöd för åtgärder för att bevara skog och mark, även i länder med höga utsläpp från förändrad markanvändning. I Brasilien stödjer 60 procent av de svarande sådana åtgärder, och i Indonesien 57 procent.

Lägst var stödet för en mer växtbaserad diet, som stöddes av 30 procent totalt sett. Övriga var antingen motståndare till det, eller bara likgiltiga.

Undersökningen är genomförd av FN:s utvecklingsprogram UNDP i samarbete med Oxfords universitet.

Referens:
Flynn, C. et al. "The Peoples' Climate Vote: Results", UNDP och University of Oxford, januari 2021.