YRKESFISKE

Start för årets siklöjefiske

1:44 min
  • Fisket som startar 26 september brukar normalt sett hålla på några veckor men i år tror Ingvar Lerdin, ordförande för Norrbottens kustfiskares producentorganisation, att det blir en till två veckor.

  • Bakgrunden är att Havs- och vattenmyndigheten i augusti satte årets kvot till 454 ton siklöja - en halvering jämfört med kvoten 2020.

  • "Så det gäller att undvika motorhaverier eller att bli sjuk just de veckorna", säger Lerdin.