Startar stiftelse till Ing-Marie Wieselgrens minne

4:42 min
  • Ing-Marie Wieselgren var psykiatriker och SKRs psykiatrisamordnare och arbetade inte minst med barn och ungas ökande psykiska ohälsa.

  • I somras blev hon mördad mitt under Almedalsveckan i Visby. Nu startar familjen en stiftelse i hennes minne.

  • Hör Lovisa Wieselgren Björkegren, som är Ing-Maries svärdotter och en av initiativtagarna till stiftelsen som ska föra hennes värv vidare.