Regionfullmäktige

Statsvetaren om politikeravhoppen: Uppdragen behöver ses över

1:53 min
  • Oftast beror politiska avhopp på flytt från kommunen och vardagspusslet, enligt forskaren Johan Wänström vid Centrum för kommunstrategiska studier på Linköpings Universitet.
  • Han menar att man måste se över uppdragen och vad som förväntas av de folkvalda för att få det att fungera med familjeliv, arbete och studier.