P3 GULD 2022

Statut för P3 Guld 2022

P3 Guld är en hyllning till svensk musik, uppdelad i åtta kategorier. Priset ska visa P3s engagemang i ny, svensk musik. Det ska också spegla att P3 rymmer både brett och smalt.

2022 utser jurygrupperna nominerade men på grund av pandemin utgår P3 Guld-galan. Det innebär att det inte blir någon omröstning och följaktligen delas inga priser ut.

  1. Jurygrupperna nominerar fem artister/grupper i varje kategori, urvalet är baserat på samlad produktion under utgivningsperioden 14/11 2020 - 14/11 2021. Undantagna från detta är: kategorierna Årets Låt och Framtidens Artist.
    Årets låt bedöms utifrån bästa utgivna låt under nomineringsperioden.
    I kategorin Framtidens Artist utgår juryn ifrån de artister som månadsvis utsetts till Framtidens Artist av P3 under nomineringsperioden. Juryn väljer ifrån dessa ut fem som nomineras till priset.

  2. Samlingsalbum tas inte upp till bedömning.
    Samtliga jurymedlemmar tillsätts av Sveriges Radio. I samtliga jurygrupper ingår representanter samt ordförande från Sveriges Radio.

Jurymedlemmar som är verksamma utanför Sveriges Radio kan förekomma.
Jurymedlemmar ska inte ha pågående anknytning till skivbolag, förlag eller managementverksamhet.
De ska inte heller ingå i någon annan jury för andra musikpriser utöver P3 Guld.

Det finns ingen motsättning mellan de olika kategorierna. Artisters produktioner kan, om de enligt P3 Gulds jurygrupper är musikaliskt relevanta, nomineras i flera kategorier.

Samtliga jurygrupper arbetar självständigt och utan yttre påverkan.
Om oenighet uppstår har ordförande i respektive jurygrupp utslagsröst.