KONFERENS

”Svårt att vara jude i Sverige”

1:51 min
  • I Malmö börjar idag Internationellt forum för hågkomst av förintelsen och mot antisemitism.
  • ”Vi måste för alltid komma ihåg och aldrig glömma bort förintelsen”, säger statsminister Stefan Löfven.
  • Sverige åtar sig bland annat att främja judiskt liv och judisk kultur, höja säkerheten i judiska församlingar samt, där det behövs, förbättra skolundervisningen och satsa på forskning.